Što je digitalni repozitorij?

Digitalni repozitorij Klinike za dječje bolesti Zagreb je zbirka koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom ustanove, odnosno njenih djelatnika. 

U repozitorij se mogu pohranjivati znanstveni i stručni radovi, podaci istraživanja, poglavlja u knjigama, knjige, zbornici radova, radovi s konferencija, nastavni materijali, slike, video i audiozapisi, prezentacije, te digitalizirana građa uz uvjet poštivanja autorskih i licencnih prava.

Na taj način digitalni repozitorij povećava vidljivost i citiranost samih radova, doprinosi transparentnosti rada ustanove koja je pokrenula repozitorij, te potiče i ubrzava dijeljenje informacija u znanstvenoj i akademskoj zajednici. Pohranjivanjem u digitalnom repozitoriju radovi su trajno zaštićeni od gubitka.

Ovaj digitalni repozitorij kreiran je u sklopu sustava Digitalnih akademskih arhiva i repozitorija Dabar koji ustanovama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućava da plodove svog rada u digitalnom obliku okupljaju na jednom mjestu, dugoročno ih čuvaju i koriste, a da pritom ne moraju razmišljati o tehnološkim pitanjima vezanim uz uspostavu i održavanje repozitorija.

Veliku količinu materijala koja nastaje njenim radom, bilo da je riječ o izvorno digitalnoj ili digitaliziranoj građi, ustanova može pohraniti u svoj digitalni, institucijski repozitorij te tako osigurati jednostavnu organizaciju i pretraživost građe. U svrhu bolje pretraživosti sadržaja, prilikom pohranjivanja, svi se sadržaji opisuju unaprijed određenim skupom metapodataka. 

Autori imaju mogućnost samostalnog pohranjivanja radova u repozitorij, a administrator repozitorija provodi validaciju i eventualnu nadopunu nepotpunih metapodatkovnih zapisa.

Za sva pitanja, te informacije o mogućnostima pohranjivanja radova obratite se u knjižnicu Klinike za dječje bolesti Zagreb ili na kontakt.